13 กรกฎาคม 2022

GUNDAM NEXT FUTURE, อีเวนท์เกี่ยวกับ Gundam ที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่สุดในประวัติศาสตร์ นำเสนอซีรีส์ในอนาคตเริ่ม 24 กรกฎาคม เป็นต้นไป!

PROLOGUE ที่ทำให้เห็นภาพรวมสำหรับอนิเมซีรีส์ Mobile Suit Gundam THE WITCH FROM MERCURY จะออกฉายด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?