21 กุมภาพันธ์ 2024

HG Black Knight Squad Shi-ve.A, SDW HEROES Musha Gundam The 78th และ SDW HEROES Onmitsu Gundam Aerial วางจำหน่ายวันที่ 23 กุมภาพันธ์!

ชุดคิทจาก SEED FREEDOM และ SD Gundam World Heroes Kirahagane Monogatari มาแล้ว!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?