21 กุมภาพันธ์ 2024

HYPER PLAMO Fes.2024 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 ~ 24 มีนาคม! ประกอบด้วย EG RX-78-2 Gundam [Vintage Color] GUNPLA ที่ผลิตโดยใช้ผงไม้และอื่นๆ ในจำนวนจำกัด!

การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ Artist Live Stage Tickets จะรับที่เครื่องจำหน่ายตั๋วจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?