23 มีนาคม 2017

เปิดพรีออร์เดอร์แล้ว! [METAL BUILD Gundam F91 MSV Option Set]

เป็น Option Set ที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยฝีมืออาจารย์ โอะกะวะระ คุนิโอะ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?