23 มีนาคม 2017

พบกับ “DXF Figure Mikazuki Aaugus” & “Smart Phone Case” จาก Iron Blooded Orphans ได้ที่ Game Center ทั่วประเทศ!

ครั้งแรกกับของรางวัลที่เป็นฟิกเกอร์ Mikazuki Augus! Smart Phone Case มีทั้งหมด 2 แบบ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?