18 มีนาคม 2022

เปิดให้จอง METAL BUILD Hi-ν Gundam ที่จะวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2022 เริ่ม 22 มีนาคม!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?