18 มีนาคม 2022

ประติมากรรม vGundam ขนาด Life-size จะผลิตในไลน์ Chogokin และ ROBOT SPIRITS!

They’re currently being designed!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?