25 กันยายน 2021

GUNDAM UNIVERSE ฟิกเกอร์ Freedom Gundam, Gundam Exia และ Gundam Heavy Arms พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้!

MS แต่ละเครื่องมาพร้อมกับอาวุธ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?