29 พฤษภาคม 2021

GUNDAM UNIVERSE ν Gundam, Gundam Sandrock และ Char’s Zaku II พร้อมจำหน่าย!

ตัวฟิกเกอร์มาพร้อมกับข้อต่อที่เข้ากับ TAMASHII STAGE!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?