11 สิงหาคม 2021

TAMASHII NATION ONLINE 2021 จัดขึ้นกว่าสามวัน เริ่ม 19 พฤศจิกายน! พร้อมจำหน่ายสินค้าที่ระลึกวันครบรอบ!

ประกอบไปด้วย METAL BUILD Trans-Am Raiser Full Particle ver., และอื่นๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?