26 กรกฎาคม 2021

The ROBOT SPIRITS ver. A.N.I.M.E. Gundam Ground Type พร้อมจำหน่ายธันวาคม และ 08th MS Team Option Parts Set พร้อมจำหน่าย มกราคม 2022!

สามารถเลียนท่าไอโคนิกในซีนจาก Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?