31 กรกฎาคม 2021

NXEDGE STYLE Xi Gundam และ Penelope พร้อมจำหน่ายวันนี้! พร้อมยุทโธปกรณ์และเอฟเฟ็คบีมเซเบอร์!

Penelope สามารถสร้างฟอร์ม Odysseus Gundam ได้ด้วยนะ!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?