1 มีนาคม 2021

รายงานอีเวนท์จัดแสดงพิเศษ METAL BUILD 10th ANNIVERSARY ณ TAMASHII NATIONS TOKYO!

ชุด METAL BUILD Gundam Dynames Repair III ที่มีกำหนดออกจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม ได้ถูกเปิดเผยแล้ว!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?