19 กุมภาพันธ์ 2021

The METAL BUILD Gundam Dynames Repair III พร้อมจำหน่ายมิถุนานี้! ฟิกเกอร์ MS เครื่องแรกที่สร้างสรรค์ผ่านสุดยอดความร่วมมือระหว่าง Takayuki Yanase และ Kanetake Ebikawa!

เว็บไซต์พิเศษฉลองครบรอบ 10 ปี METAL BUILD ได้ทำการเปิดตัวแล้ว!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?