22 กันยายน 2017

เปลี่ยนฟอร์มและเปล่งแสง นี่คือพลังของงานมาสเตอร์พีซ! [ประติมากรรม Unicorn Gundam ขนาดเท่าจริง] ได้เปิดตัวแล้วเมื่อ 24 กันยาฯ

ตารางการจัดแสดง และเพลงตีมของคุณ Horoyuki Sawano ได้รับการเปิดเผย

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?