21 กันยายน 2017

Fukuoka 7 ตุลานี้! กับ [Karaoke Sentai Seiyujar in Kyushu 2017] และการแสดงของ Hiroko Moriguchi

เพลงต่างๆจาก Gundam ก็จะถูกนำมาแสดงด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?