24 พฤศจิกายน 2023

KAITAI-SHOU-KI Gundam Mk-II ได้เปิดตัวอย่างเซอร์ไพรส์! รายงานภาพถ่าย ④: KAITAI-SHOU-KI & METAL BUILD Edition

METAL BUILD Gundam Dynames Repair ก็ปรากฎตัวด้วย!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?