24 พฤศจิกายน 2023

Big-Zam and G-Self (Perfect Pack) ได้เผยตัวเป็นครั้งแรก! รายงานภาพถ่าย! TAMASHII NATION 2023 ③: ROBOT SPIRITS & METAL ROBOT SPIRITS Series Edition

Command Gundam และ Amuro’s Dijeh ก็ได้ปรากฎตัวอีกด้วย!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?