10 ตุลาคม 2023

ปะติมากรรม Gundam และ Char's Zaku สูง 6 เมตร และชิ้นส่วน GBWC จัดแสดงที่ GUNDAM docks ที่ประเทศไทย จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม!

จัดขึ้นที่ลานกลางแจ้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าชมฟรี!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?