6 ตุลาคม 2023

GUNPLA Battle VR และความร่วมมือของ Mika Ninagawa! รายงานภาพถ่าย GUNDAM NEXT FUTURE -EAST- [สถานที่จัดงานและกันพลาลิมิเต็ดเฉพาะงาน]

โรงภาพยนต์ LED แบบวงกลมสำหรับ Gundam Metaverse และ Beam Saber ขนาด 1/1 ได้รับการจัดตั้งขึ้น!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?