29 มิถุนายน 2017

เวบไซต์ทางการของ [Gundam 0080] มีการอัพเดทแล้ว ความเห็นเกี่ยวกับงานออกแบบโดยคุณ Yutaka Izubuchi ได้รับการลงในเวบไซต์!

[ผมรักงานชิ้นนี้นะ] พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้สึกระหว่างทำงานนี้

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?