14 มิถุนายน 2017

[GUNDAM THE ORIGIN Clash – Battle at Loum] วางจำหน่ายล่วงหน้าครั้งที่ 3 กับ [EXCEED MODEL ZAKU HEAD (แบบใส)]!

วันแรกของงานเปิดตัวและการถ่ายทอดสดได้ถูกกำหนดแล้ว พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์และผลิตภัณฑ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?