19 เมษายน 2016

เผยโฉมภาพอิลลัสท์ Blu-ray "โมบิลสูทกันดั้ม ไอร่อนบลัดออร์แฟน" แผ่น 6!

เป็นภาพ "กันดั้มกูเชี่ยนรีเบค" เครื่องคู่ใจของอากิฮิโนะ อัลท์แลนด์!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?