13 มีนาคม 2016

เปิดเผยภาพ MS เครื่องใหม่ใน Iron-Blooded Orphans "คิมาริสทรูเปอร์ (ร่างทรูเปอร์)" !

คิมาริสร่างทรูเปอร์ที่ติดตั้งเกราะสำหรับใช้บนภาคพื้นดินเผยโฉมแล้ว!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?