17 พฤศจิกายน 2021

คีย์วิช่วลและเนื้อเรื่องของ SD GUNDAM WORLD HEROES Side Story, THE LEGEND OF DRAGON KNIGHT, ได้รับการเปิดเผย!

คาแรคเตอร์จากไซด์สตอรี่ได้รับการผลิตเป็นชุดคิทด้วยนะ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?