4 ธันวาคม 2023

VR Video Planned สำหรับเผยแพร่ใน Meta Quest, Mobile Suit Gundam: Silver Phantom ทีเซอร์วิชวลได้เปิดตัวแล้ววันนี้

ร่วมอำนวยการสร้างโดย Bandai Namco Filmworks และ Atlas V!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?