8 มกราคม 2023

แนะนำ New Gundam Aerial Rebuild ในหน้า MECHA! อัปเดตเว็บไซต์ Mobile Suit Gundam THE WITCH FROM MERCURY!

Elan Ceres (บุคคลที่ได้รับการปรับปรุงหมายเลข 5) ได้เพิ่มเข้าไปในหน้าตัวละคร และ END CARD ล่าสุด วาดโดย Lin Junbun!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?