9 เมษายน 2017

Newtype ฉบับ พฤษภาคม 2017 วางจำหน่ายแล้ว!

หน้าปก [Attack on Titan Season2] หัวข้อพูดคุย-บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ [Iron-Blooded Orphans] และ [Thunderbolt]

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?