29 มิถุนายน 2016

“คัมภีร์ดัดแปลงกันพลา ภาค Iron-blooded Orphans” (ภาษาญี่ปุ่น) โดย Hobby Japan วางแผงแล้ววันนี้!

พร้อมผลงานออริจินอล และคู่มือการต่อโมเดลเบื้องต้น!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?