24 มิถุนายน 2016

ภาคใหม่ของผลงานยอดฮิต "Crossbone Gundam" จะเริ่มลงตีพิมพ์ใน Gundam Ace รายเดือน ตั้งแต่ 26 ส.ค. นี้!

ชื่อเรื่องว่า "Mobile Suit Crossbone Gundam: Gundam DUST"!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?