26 ตุลาคม 2022

Monthly GUNDAM A ฉบับเดือนธันวาคม 2022 วางจำหน่ายวันนี้! รวมถึง Arsenal Base Gundam Aerial Promotional Card!

หน้าปกมีภาพประกอบของ Gundam Aerial โดย JNTHED!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?