21 มิถุนายน 2017

เราจะเอายังไงต่อดีล่ะ? เมื่อ [Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans] มีเป็นสติ๊กเกอร์บนไลน์แล้ว!

คัดเลือกมาอย่างดีจากบทสนทนาในฉากต่างๆ จากอนิเมซีซันแรก

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?