2 มีนาคม 2017

Wonder School [Gundam Front Tokyo Edition] มาแล้ว! เรื่องลับๆ ของ กันดั้มขนาดเท่าตัวจริง และข้อมูลอื่นๆ อีกมาก

ให้ชมถึงแค่วันที่ 4 พฤษภาฯ เท่านั้น ภาพแกลลอรี่ผลงานของ เมจิน คะวะงุจิ และ อาจารย์ ทะคะเสะ

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?