27 เมษายน 2016

"Gundam Front Tokyo" เพิ่มตัวละครใหม่สำหรับ Character Photo Spot ตั้งแต่ 3 พ.ค. นี้เป็นต้นไป!

ตัวละครใหม่จาก "Iron-Blooded" "Thunderbolt" "Origin" รวม 19 ตัว!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?