6 มีนาคม 2016

เมนูใหม่ "SEED ทาโก้ไรซ์" มาให้ชิมกันแล้วที่โอซาก้ากันดั้มสแควร์!

ปรุงโดย วัตถุดิบ 4 อย่างที่แทนตัวคิระ, ลักส์, อัสรัน, คางาริ!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?