10 กุมภาพันธ์ 2022

งานเสวนา “Connected” ที่จัดโดย Gundam! การจัดแสดงจะจัดขึ้นในห้องพาวิเลียนของ Expo 2025 !

มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2025!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?