2 สิงหาคม 2021

ด้วยจำนวนโหวตรวม 51,215 เสียง นี่ีคือผลลัพธ์ของการโหวตในหัวข้อ "ใครจะเป็นผู้สวมยูนิฟอร์ม GUNDAM Café ”!

มาค้นหากันว่าใครจะได้รับเลือกจาก 50 ตัวละคร

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?