14 เมษายน 2021

ซีรีส์ Mobile Suit Gundam ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลพิเศษ! รายงานจากเวทีประกาศรางวัล Japan Character Award 2021

The award was accepted by Naohiro Ogata!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?