19 ตุลาคม 2020

Mobile Suit Gundam Chocolates กลับมาแล้ว ! Gundam Mini Gift Sets และ อื่นๆ จำหน่ายตั้งแต่ 21 ธันวาคม

รวมถึง [Black Tri-Stars Chocolate Can] และ [Blue Giant Ramba Ral Chocolate Can]

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?