13 มีนาคม 2024

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม Life-Sized Unicorn Gundam และปะติมากรรม Life-Sized vGundam จะมีการแสดงช่วงค่ำในธีม SEED FREEDOM ในเวลาจำกัดเท่านั้น!

วิดีโอพิเศษจะถูกฉายไปที่ “FREEDOM” ในโอไดบะ และ “Sarigiwa no Romantics” ในฟุกุโอกะ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?