25 สิงหาคม 2023

ร้าน TAMASHII NATIONS แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา, TAMASHII NATIONS STORE NEW YORK, และแห่งแรกอีกหนึ่งในคันไซ TAMASHII SPOT OSAKA จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้!

TAMASHII SPOT OSAKA จะเปิดให้บริการในอุเมดะ, โอซาก้า!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?