21 ธันวาคม 2017

การจัดแสดงพิเศษของ [1/20 Unicorn Gundam] เริ่มแล้วพรุ่งนี้ 23 ธันวาคม หัวข้อ [-for the future of GUNPLA-]! ณ GUNDAM BASE TOKYO

การเปลี่ยนฟอร์มจาก Unicorn mode เป็น Destroy Mode อัตโนมัติ ถูกทำให้กลายเป็นจริงแล้ว!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?