10 ธันวาคม 2017

ตัดสิน 17 ธันวา! [Gunpla Builders World Cup 2017 World Tournament รอบ Final Round]

รวบรวมผลงานในรอบสุดท้าย ร่วมด้วยกรรมการกิติมศักดิ์คุณ Kunio Okawara

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?