26 พฤศจิกายน 2017

ตัดสินแล้ว! ผลงานจากตัวแทนประเทศญี่ปุ่น [Gunpla Builders World Cup 2017] รายงานการมอบรางวัลรอบไฟนอล Japan Tournament !

ทั้งรุ่น Junior และรุ่น Open เป็นผลงานที่ทรงพลังมากจริงๆ

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?