18 มิถุนายน 2017

Twin eyes Byarlant ที่ปรากฎใน [Twilight AXIS] เปิดให้จองแล้วกับ [HGUC Byarlant Isolde]

ขึ้นแม่พิมพ์ใหม่ทั้งหมด แม้แต่เครื่องกลก็ฉีดสีใหม่ด้วย!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?