20 มีนาคม 2017

“Fun To Build! Gunpla Customize Kit” จาก Gunpla Builder มาแล้ว! เริ่มรับสมัครวันที่ 1 เมษายนนี้!

รอบเดือนเมษายน – พฤษภาคมนี้มีหัวข้อ “หุ่นต้นแบบ” 7 “Iron Blooded Orphans” ทั้งหมด 2 หัวข้อ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?