23 กุมภาพันธ์ 2017

[HG Phenex type RC (Unicorn Mode) Silver coating Ver.]และ Gunpla อีกกว่า 10 ไอเทม ปิดจองถึงแค่ 2 มีนาฯ

การเปิดจอง [Gundam Decal DX] ทั้ง 6 แบบ ก็จะสิ้นสุดลงในวันเดียวกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?