31 มกราคม 2017

Line Up เดือนกุมภาฯ ในส่วนของ กันพลา มาแล้ว!

Gundam Barbatos Lupus Res ทั้ง HG และ Full Mechanic ออกมาอย่างรวดเร็ว! Beargguy และ Petit’gguy ก็ออกมาอย่างต่อเนื่อง คิระและลัคส์ก็มา!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?