12 กรกฎาคม 2016

Premium Bandai เปิดรับ Pre-Order “MG Impulse Gundam Branche” รอบที่ 2 และสินค้ากันพลาอื่นๆรวม 7 ชิ้น!

พร้อม HG Mega Bazooka Launcher รอบ 2 และสินค้าอื่นๆจะที่นำมาจำหน่ายใหม่อีกครั้ง!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?