27 เมษายน 2016

ครั้งแรกในรูปแบบฟิกเกอร์ 1/100 ! "MG Powored GM" เปิดให้จองแล้ววันนี้ทาง Premium Bandai!

"MG Nemo" Unicorn Color & Unicorn Desert Color ก็นำกลับมาขายใหม่!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?